Friday, December 14, 2018

สรรพคุณและประโยชน์ของผักหวานป่า

สรรพคุณและประโยชน์ของผักหวานป่า 21 ข้อ !
From: medthai.comผักหวานป่า

ผักหวานป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Melientha suavis Pierre จัดอยู่ในวงศ์ OPILIACEAE (เป็นวงศ์พิเศษที่ยังไม่มีผักหรือผลไม้ชนิดใดที่อยู่ในวงศ์นี้)[1]

ผักหวานป่า บางครั้งก็เรียกว่า ผักหวาน มีเรียกแปลกไปบ้างเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะเรียกผักหวานป่าว่า “ผักวาน” (เข้าใจว่าคงเพี้ยนมาจากผักหวานนั่นเอง)[1] ส่วนประเทศลาวจะเรียกว่า “Hvaan” กัมพูชาเรียกว่า “Daam prec” เวียดนามเรียกว่า “Rau” มาเลเซียเรียกว่า “Tangal” และประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่า”Malatado”[8]

สรรพคุณและประโยชน์ของผักหวานบ้าน

ผักหวาน สรรพคุณและประโยชน์ของผักหวานบ้าน 36 ข้อ !
From: medthai.com


ผักหวานบ้าน

ผักหวานบ้าน ชื่อสามัญ Star gooseberry[4]
ผักหวานบ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ Sauropus androgynus (L.) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Sauropus albicans Blume)[1],[2] จัดอยู่ในวงศ์มะขามป้อม (PHYLLANTHACEAE)

ผักหวานบ้าน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักหวาน (ทั่วไป), มะยมป่า (ประจวบคีรีขันธ์), ผักหวานใต้ใบ (สตูล), ก้านตง จ๊าผักหวาน ใต้ใบใหญ่ ผักหลน (ภาคเหนือ), นานาเซียม (มลายู-สตูล), ตาเชเค๊าะ โถหลุ่ยกะนีเต๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เป็นต้น[1],[6]

ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า ต่างกันยังไง

From: โจคนเก้าเลี้ยว (https://pantip.com/topic/32199542)

ผักหวานป่าเป็น King ของผัก.เมื่อเปรียบเทียบกันได้ตามประสพการณ์ส่วนตัวล้วนๆดังนี้ครับ

ผักหวานบ้าน

1. ปลูกง่าย ปลูกได้ทั้งแดดจัดและ รำไร แต้ปลูกรำไร งามกว่ายอดอ่อนก้านยาวกว่า
2. ยิ่งตัดยอดยิ่งแตกยอดอ่อน มีกินตลอดปี
3. ถ้าปลูกไว้กินในบ้าน ที่สมาชิกไม่มากนัก ก็ปลูกแค่ต้นเดียวแล้วขยายพันธุ์เอาภายหลังด้วยการเพาะชำกิ่ง
4. พอน้ำท่วมเดือนกว่าๆ ตายหมด
5. หาพันธุ์มาปลูกง่าย ราคาไม่แพง